Realtor > Stockholm > Stockholm-Östermalm > Strandvägsmäklarna

Strandvägsmäklarna - realtor in Stockholm-Östermalm


logo

Company:Strandvägsmäklarna
Address: Tegnérgatan 14
  11358
  STOCKHOLM
Phone: 08-54593550
Homepage:Strandvägsmäklarna


Presentation: Strandvägsmäklarna

Strandvägsmäklarna skall vara en marknadsplats för köpare och säljare av objekt inom de prioriterade områden som utgör målgruppen, både vad avser fastigheter och bostadsrätter. Härvid skall långsiktiga kundrelationer skapas och upprätthållas. För bästa kundvärde är det av vikt att honnörsord som långsiktighet, marknadskännedom, professionalism och resultatorientering eftersträvas.

Många köpare vet mycket precist vad de önskar, och Strandvägsmäklarna har som ambition att ta reda på vilka kriterier som varje kund värdesätter, och att om möjligt hitta det objekt som är rätt för kunden ifråga. Detta, att hitta rätt objekt, är en process som ofta kan ta sin tid. En mäklarkontakt som härvid kan fungera som en katalysator är en tillgång som kan visa sig värdefull...

För säljare av högklassiga objekt är valet av mäklare en fråga om förtroende, men också service och professionell hjälp med alla moment i försäljningsprocessen, samt att bästa marknadspris uppnås. En engagerad, personlig insats enligt ett koncept som ställer kunden i centrum borgar för bästa genomförande av en försäljning. Du slipper också allt arbete och kan lugnt lägga över ansvaret på mäklaren.