Realtor > Stockholm > Stockholm-Östermalm > DEAB, Danielssons Entreprenad AB

DEAB, Danielssons Entreprenad AB - realtor in Stockholm-Östermalm


logo

Company:DEAB, Danielssons Entreprenad AB
Address: Torsgatan 59
  113 37
  STOCKHOLM
Phone:08-564 828 30
Homepage:DEAB, Danielssons Entreprenad AB


Presentation: DEAB, Danielssons Entreprenad AB

DEAB - Historik

DEAB, Danielssons Entreprenad AB, drev under 50- och 60-talet omfattande generalentreprenadverksamhet där HSB-föreningar, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, stiftelser och landsting var de mest betydande beställarna.

Under 70-talet färdigställde DEAB industrihotell om ca. 18.000 kvm i egen regi. Därefter ändrades bolagets inriktning till att omfatta ombyggnader och nyproduktion av egna hyresfastigheter. Dessa har tillsammans med industrihotellen förvaltats av DEAB med egen personal sedan början av 1980-talet.

Från början av 1980-talet fram till 2000 ingick ett bestånd med flera fastigheter i London med omnejd i bolaget. Fastigheterna hade under hela tidsintervallet positiva kassaflöden och bar själva sin finansiering. Det ekonomiska läget i branschen var under tidsintervallet ansträngt, och DEAB var ett av de få familjeägda företagen som på ett positiv sätt kunde driva rörelsen vidare.

Från 1998 till och med 2000 avyttrade DEAB hyresfastigheter i Stockholm och London och har genom detta tillförsäkrats en mycket god ekonomi, vilket givit utrymme för en omsorgsfull planering för kommande steg i bolagets utveckling.