Realtor - Västra Götaland > Mölndal

Fastighets AB Bogården - Realtor Åsalogo

Company:Fastighets AB Bogården
Street: Flamsnäsvägen 8
Postal code: 439 55
City: Åsa
Phone:0340-65 55 68
Web page:Fastighets AB Bogården


Presentation: Fastighets AB Bogården

Fastighets AB Bogården ger dig :

Många års erfarenhet

Brett kontaktnät

Rikstäckande verksamhet

Omfattande spekulantregister

Ekonomisk och juridisk expertis

Fackkunskap inom jord- och skogsbruk

Långsiktigt ansvarstagande har präglat Bogården sedan starten. Nu under 2000-talet satsar vi på Tradition, Kvalité och framtid med välutbildad personal

Bogården är kända för sina traditioner att förmedla lantegendomar, slott och herresäten över hela Sverige. Byrån är väl förtrogen med de krav som förmedling av högklassiga egendomar ställer på diskretion, anonymitet och konfiditionell handling.

Professional help choosing realtor - Mölndal

The service is free of charge

1. Register your home
-You only need to register a few short facts

2. Wait for an offer
-Realtors will present prices and whats included.

3. Compare and select
-Choose a couple of realtors to meet in person.


Start here >>