Realtor - Västra Götaland > Göteborg

GIFAB - Realtor GÖTEBORGlogo

Company:GIFAB
Street: Södra vägen 12
Postal code: 412 54
City: GÖTEBORG
Phone:031-778 00 20
Web page:GIFAB


Presentation: GIFAB

GIFAB

Med över 20 års brancherfarenhet, förmedlar vi på uppdrag av säljare och köpare:

. Kommersiella fastigheter

. i Sverige och utlandet

Genom våra systerföretag i utlandet genomför vi internationellt:

. Projektledning

. Kalkyler

. Förvaltning

. Bygglov

. Utredningar kring planfrågor

Professional help choosing realtor - Göteborg

The service is free of charge

1. Register your home
-You only need to register a few short facts

2. Wait for an offer
-Realtors will present prices and whats included.

3. Compare and select
-Choose a couple of realtors to meet in person.


Start here >>