Realtor > Västra Götaland > Göteborg > Bohuset Fastighetsbyrå AB

Bohuset Fastighetsbyrå AB - realtor in Göteborg


logo

Company:Bohuset Fastighetsbyrå AB
Address: Åldermansgatan 2
  431 34
  Mölndal
Phone: 031-299299
Homepage:Bohuset Fastighetsbyrå AB


Presentation: Bohuset Fastighetsbyrå AB

Bohuset Fastighetsbyrå AB är en obunden fastighetsbyrå, både till geografi och partners. Vi tillhör ingen kedja men har ett väl utvecklat nät av kontakter inom alla de områden som Du som köpare eller säljare kan ha nytta av.

Hemmamarknaden är hela Kungsbacka- och Göteborgsområdet och med speciell inriktning på det kustnära boendet. Vårt kontor ligger på Åsa Stationsväg 3, mitt i centrala Åsa och vi har ytterligare ett kontor i Kvarnbyn, Mölndal.

Vi är två mäklare som äger och driver företaget; Marie Fredin och Tomas Härsjö. Förutom vårt yrke som mäklare är vi båda rustade med rika erfarenheter från tidigare karriärer.

Gemensam är också synen på vår roll som mäklare: Ett mäklaruppdrag är ett personligt åtagande med ett långtgående ansvar. Vårt företags framtid bygger på vår förmåga att leva upp till - och överträffa - de förväntningar man som köpare och säljare kan ställa på oss som mäklare. Därför är den viktigaste meningen i vår affärsplan:

"Allt vi gör skall ske med sådant engagemang att de vi möter på vår väg skall vilja rekommendera oss till sina vänner"

Välkommen till Bohuset!