Realtor - Västmanland > Västerås

Skogssällskapet fastighetsförmedling - Realtor Västeråslogo

Company:Skogssällskapet fastighetsförmedling
Street: Hållgatan 4
Postal code: 722 11
City: Västerås
Phone:018300213
Web page:Skogssällskapet fastighetsförmedling


Presentation: Skogssällskapet fastighetsförmedling

Fastighets­förmedling

Att sälja en lantbruksfastighet är för de flesta den största affären man ger sig in på i livet. En transaktion som involverar stora kapital och mängder av möjligheter - men också risker och fällor. Rätt rådgivning och kompetent förmedling är därför av avgörande betydelse.

Att sälja en jordbruks- eller skogsfastighet är för de flesta den största affären man gör i livet. Fastighetsförmedling av jord och skog innefattar mycket mer än bara priset. Våra fastighetsmäklare har den rätta kompetensen med utbildning inom jord och skog och vi kan ge dig den bästa rådgivningen. Många gånger handlar det inte bara om en försäljning utan om delförsäljningar, fastighetsbildning, lantmäterifrågor, skogsfrågor, skattefrågor osv.

Värdering att lita på

Vi förmedlar fastigheter i hela landet och har ett brett kontaktnät av intressenter. Tillsammans med våra förvaltare känner vi väl till den lokala marknaden och kan lyfta fram fastighetens värden på bästa sätt. Vi tar oss an din försäljning med största omsorg så att du kan känna dig trygg genom hela försäljningsprocessen. Vårt mål är att försäljningen ska bli enligt dina önskemål och att du ska känna dig helt nöjd efter avslutad affär.

Råd som räddar

Rätt rådgivning kan rädda miljonbelopp och spara stora problem - både för köpare och säljare av en skogsfastighet. Skatteproblematiken är invecklad men rymmer också stora möjligheter, om du är ute i god tid. Och med kompetent juridiskt bistånd kan du påverka kostnader, intäkter och komplikationer kring frågor som arrenden, intrång, förvärvstillstånd, fastighetsbildning, EU-stöd, inteckningar m m. När du anlitar Skogssällskapet får du tillgång till alla dessa kompetensområden. Vid försäljning får du också råd och handgripligt bistånd med åtgärder som snabbt höjer värdet på fastigheten. Vår omtyckta tjänst Skogsstyling höjer t ex värdet för hela fastigheten - långt över vad det kostar att utföra åtgärden. Åtgärder som "stylar" fastigheten är t ex att underhålla skogsbilvägar, röja ungskogar, lyfta fram fastighetens vattenspeglar, uppdatera skogsbruksplanen, underhålla rågångar och skapa ordning och reda bland alla avtal.

Professional help choosing realtor - Västerås

The service is free of charge

1. Register your home
-You only need to register a few short facts

2. Wait for an offer
-Realtors will present prices and whats included.

3. Compare and select
-Choose a couple of realtors to meet in person.


Start here >>