Realtor - Västmanland > Västerås

JM AB - Realtor VÄSTERÅSlogo

Company:JM AB
Street: Kopparbergsvägen 8
Postal code: 72213
City: VÄSTERÅS
Phone: 021-812000
Web page:JM AB


Presentation: JM AB

OM JM - VÅRA BOSTÄDER JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. De flesta bostäder vi bygger är bostadsrätter i flerbostadshus, men vi bygger också småhus. Vi har även viss projektutveckling av kontorsfastigheter i anslutning till bostäder för att skapa levande stadsdelar.

Professional help choosing realtor - Västerås

The service is free of charge

1. Register your home
-You only need to register a few short facts

2. Wait for an offer
-Realtors will present prices and whats included.

3. Compare and select
-Choose a couple of realtors to meet in person.


Start here >>