Realtor > Västmanland > Västerås > JM AB

JM AB - realtor in Västerås


logo

Company:JM AB
Address: Kopparbergsvägen 8
  72213
  VÄSTERÅS
Phone: 021-812000
Homepage:JM AB


Presentation: JM AB

OM JM - VÅRA BOSTÄDER JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. De flesta bostäder vi bygger är bostadsrätter i flerbostadshus, men vi bygger också småhus. Vi har även viss projektutveckling av kontorsfastigheter i anslutning till bostäder för att skapa levande stadsdelar.