Realtor - Västernorrland > Härnösand

Skogssällskapet - Realtor HÄRNÖSANDlogo

Company:Skogssällskapet
Street: Järnvägsgatan 2
Postal code: 87145
City: HÄRNÖSAND
Phone: 0771-22 00 44
Web page:Skogssällskapet


Presentation: Skogssällskapet

Köpa och sälja skog, värdering, arrende- och hyresupplåtelser, EU-stöd, ekonomibyggnader - och kan syskonen ha ett gemensamt konto för vägavgiften?

Vi har koll på detaljerna.

Skogs- och fastighetsvärdering

Köpa och sälja skog

Ägarbyte och generationsskifte

Fastighetsförmedling och finansiering

Arrende- och hyresupplåtelser

Gårdsförvaltning

Fastighetsrätt och intrångsersättning

Fastighetsförvaltning och byggnadsunderhåll

Projektledning vid ny- och ombyggnation

EU-stöd för jordbruksfastigheter

Professional help choosing realtor - Härnösand

The service is free of charge

1. Register your home
-You only need to register a few short facts

2. Wait for an offer
-Realtors will present prices and whats included.

3. Compare and select
-Choose a couple of realtors to meet in person.


Start here >>