Realtor - Värmland > Karlstad

Tågmark Din Mäklare, Karlstad - Realtor Karlstadlogo

Company:Tågmark Din Mäklare, Karlstad
Street: Östra Torggatan 19
Postal code: 652 24
City: Karlstad
Phone:054-210098
Web page:Tågmark Din Mäklare, Karlstad


Presentation: Tågmark Din Mäklare, Karlstad

Nedan följer en översiktlig sammanställning över hur vi på Tågmark Din Mäklare arbetar. Flexibilitet är dock en av våra styrkor och vi har stora möjligheter att anpassa våra tjänster efter önskemål. Kontakta någon av våra medarbetare för en kostnadsfri marknadsvärdering av din bostad!

Tågmark Din Mäklare startades av Henrik Tågmark 1990 med kontor i Molkom. En av specialkompetenserna var förmedling av jord- och skogsfastigheter, vi är nu en av Värmlands ledande mäklarfirmor inom området. Företaget började tidigt med marknadsföring av framförallt fritidshus och lite mer udda objekt(fritidsanläggningar, bed&breakfast etc) mot Holland, Tyskland, Norge och Danmark. Genom åren har vi hjälp flera utländska köpare att hitta sitt drömboende i vackra Värmland. Vi åker regelbundet på boendemässor där en av de viktigaste är boendemässan i Utrecht, Holland.

Huvuddelen av vår förmedling utgörs dock av villor och radhus. Sen etableringen av vårt kontor i Karlstad har även vår andel av förmedlade bostadsrätter ökat stadigt. Nytt för 2010 är att vi även kan hjälpa hyresvärdar med förmedling av hyresrätter(såväl lägenheter som villor).

Vi har valt att arbeta som fristående mäklare. Med fristående menas att vi inte ägs av något försäkringsbolag eller bank. För dig som kund innebär det att du kan vara trygg att vi inte har några andra intressen att bevaka utöver göra ett gott jobb som mäklare. Vi är helt enkelt din mäklare!

Arbetssätt - förmedling - försäljning

Huvuddelen av vår verksamhet rör förmedling/försäljning av fastigheter och bostadsrätter. Vår strävar att som mäklare vara med "från ax till limpa", det vill säga att du som kund i görligaste mån har en kontaktperson/mäklare genom hela affären. Den vanligaste arbetsgången är som följer. I texten nedan används "bostad" som samlingsbegrepp för fastigheter, bostadsrätter mm.

- Värdering(kostnadsfri). Vi bildar oss en uppfattning om bostaden ifråga, dess skick, läge och värde. Vi lämnar ett utlåtande om värdet. Om du är intresserad av att inleda en försäljning inom kort lämnar vi en skräddarsydd offert efter dina önskemål på kostnaden för en förmedling.

- Intag. Tillsammans med dig samlar vi in de fakta om din bostad som behövs i försäljningshänseende. Detta innefattar allt från driftkostnadsuppgifter till planritningar. Oftast så sker fotograferingen av bostaden i samband med intaget. Tillsammans bestämmer vi ev. visningsdatum och tid.

- Prospekt. All information rörande bostaden sammanställs i ett prospekt som vi lämnar till de spekulanter som anmäler sitt intresse av din bostad. Uppgifterna i prospektet återkommer i annonsering på internet och i tryckt media.

- Internet. När prospektet är färdigarbetat annonserar vi ut din bostad i de medier som vi har kommit överens om. Oftast innebär detta att vi annonserar bostaden på internet och då främst på www.tagmark.se, www.hemnet.se och www.booli.se. Även fler hemsidor kan vara aktuella, exempelvis bostadsannonseringssajter riktade mot Holland och Tyskland.

- Annonsering. Efter att bostaden har lagts ut på internet alt. i samband med ett bestämt visningsdatum så annonserar vi din bostad i de övriga medier vi kommit överens om såsom tidningar mm. Samtidigt skyltar vi upp din bostad (om du så önskar) så att spekulanterna lättare hittar vägen dit.

- Visning. Vi visar din bostad för intresserade spekulanter efter de riktlinjer som vi gjort upp tillsammans. Visningen kan ex. vara annonserad i förväg med datum och tid men det finns flera olika tillvägagångssätt. Generellt brukar vi be spekulanterna att anmäla sig med namn och telefonnummer.

- Budgivning. Om det finns flera spekulanter som är intresserade av din bostad kan det ibland resultera i en budgivning. Vi administrerar budgivningen och informerar dig om utvecklingen. Observera att det är du som säljare som bestämmer till vem du skall sälja!

- Kontrakt. När vi har hittat en spekulant som är beredd att betala det du vill ha för bostaden så ser vi till att samtliga parter träffas för kontraktsskrivning där vi upprättar de nödvändiga köpehandlingarna. Ofta vill köparen göra en besiktning av bostaden före eller efter kontraktskrivningen.

-Tillträde. Vid tillträdet byter bostaden slutligen ägare. Du erhåller slutbetalningen och köparen erhåller nycklarna till bostaden. Vi närvarar och upprättar de nödvändiga dokumenten. Oftast sker tillträdet hos köparens bank.

Professional help choosing realtor - Karlstad

The service is free of charge

1. Register your home
-You only need to register a few short facts

2. Wait for an offer
-Realtors will present prices and whats included.

3. Compare and select
-Choose a couple of realtors to meet in person.


Start here >>