Realtor > Stockholm > Sundbyberg > Veidekke Bostad

Veidekke Bostad - realtor in Sundbyberg


logo

Company:Veidekke Bostad
Address: Svetsarvägen 15
  171 41
  SOLNA
Phone: 08-6356100
Homepage:Veidekke Bostad


Presentation: Veidekke Bostad

Vår affärsmodell

För nio år sedan hade vi knappt en penna. Nu bygger vi drygt 500 bostäder om året. Veidekke Bostad förvärvar råmark eller bebyggda fastigheter och utvecklar bostäder som både är attraktiva för våra kunder och hållbara ur ett klimatperspektiv.

Sedan år 2000 har vi framgångsrikt utmanat den svenska byggbranschen på en rad områden. Med klimatkonceptet TellHus kan vi bygga bostäder som sänker koldioxidutsläppen med mer än 50 procent. Med typhusen Kärnhusen har vi effektiviserat produktionen, och i Gubbängen har vi byggt landets första flerfamiljshus med medbyggeri.

Genom att vara en bostadsbyggare men tänka som en samhällsbyggare bidrar vi aktivt till samhällsutvecklingen. Det handlar om att inte bara se till själva bostaden, utan lika mycket till omgivande faktorer. Med en förmåga att lyssna i samspelet med våra samarbetspartners, och använda vår kunskap för att stötta alla processer, tar vi fram kreativa projektidéer som skapar värden för alla intressenter.

Veidekke Bostad ingår i Norge-baserade Veidekke-koncernen, Skandinaviens fjärde största byggföretag. Koncernen präglas av stor självständighet för de enskilda bolagen, men också av ett fruktsamt samarbete över lands- och affärsområdesgränser så att all vår samlade kunskap kan komma varje projekt till del.

Genom att vara ett företag med tydliga värderingar som erbjuder delägarskap, medarbetarinvolvering och "gøy" på jobbet kan vi glädjas åt att ha branschens mest entusiastiska medarbetare, idag ca 50 stycken runt om i landet.

2008 omsatte vi 827 miljoner kr och hade 518 bostäder i produktion. Vi har verksamhet i Mälardalen, Skåne och Västsverige.

Läs mer om vår svenska verksamhet på www.veidekke.se »