Realtor > Stockholm > Stockholm-Västerort > MACFREEZE AB

MACFREEZE AB - realtor in Stockholm-Västerort


logo

Company:MACFREEZE AB
Address: Åkeribacken 16
  191 24
  Sollentuna
Phone:08-625 77 51
Homepage:MACFREEZE AB


Presentation: MACFREEZE AB

Företaget startades 1986, och äger villatomter i Stockholm och Mälardalen. Inom vår grupp har vi en mångårig erfarenhet från villa- och småhusbranschen.

Stor vikt läggs vid att anpassa våra gruppområden efter naturens förutsättningar, och samtidigt ge varje grupp av hus ett unikt och starkt formspråk. Energieffektiva och miljövänliga lösningar och produkter genomsyrar valet av samarbetspartners och byggsystem. Vi investerar i råmark, driver detaljplaner och projekterar fram färdiga koncept, som sedan säljs och produceras i egen regi till privatkunder.

Dessutom förvärvar vi även byggklara tomter för småhus i redan detaljplanerade områden, som sedan marknadsförs med egna husförslag. Genom att projektera hela områden och även sälja hus på tomterna förädlas investeringen i marken. Därefter bygger vi med egen byggledning för att säkerställa kvalitén. Allt detta för att kunna ta ett samlat ansvar för slutprodukten, och få en nöjd kund som känner att deras drömboende gått i uppfyllelse.

Vi erbjuder attraktiva tomter i Stockholm-Mälardalen, och lämnar fasta priser på våra objekt.