Realtor > Stockholm > Stockholm-Västerort > JM AB

JM AB - realtor in Stockholm-Västerort


logo

Company:JM AB
Address: Gustav III:s boulevard 64
  16982
  STOCKHOLM
Phone: 08-7828700
Homepage:JM AB


Presentation: JM AB

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden.

Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien.

Projekten är ofta stora och komplexa och nya stadsdelar växer fram. Ett exempel på bostäder i Stockholm är Liljeholmskajen på bilden ovan som är ett av JMs största projekt. Här är stadsmiljö och naturupplevelser i fin balans.

Med 65 års erfarenhet

Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion och försäljning.