Realtor > Stockholm > Stockholm-Södermalm > Boarea

Boarea - realtor in Stockholm-Södermalm


logo

Company:Boarea
Address: Karlskronavägen 7
  121 28
  STOCKHOLM-GLOBEN
Phone:070 766 69 01
Homepage:Boarea


Presentation: Boarea

3 etapper, sälj med bra resultat

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Etapp 1: På dina villkor: Värdering av ­bostaden, vi går igenom en tidsplan, uppdragsavtal tecknas. Vi förbereder inför ­­professionell fotograf, faktainsamlande ­påbörjas. ­ ­

­

Etapp2: Fotografering och publicering av ­bostaden på

internet och andra marknadsföringsåtgärder, framställning av objektsbeskrivning.

Etapp 3: Visning, enskild och öppen. Intressenter kontaktas och budgivning tar vid. ­Kontrakts-skrivning efter avslutad budgivning, tillträde där nycklar överlämnas och slutbetalning regleras. Uppföljning med bl.a. deklarationshjälp