Realtor > Stockholm > Nacka > Saltsjöns Mäklartjänst

Saltsjöns Mäklartjänst - realtor in Nacka


logo

Company:Saltsjöns Mäklartjänst
Address: Augustendalsvägen 7
  131 26
  Nacka Strand
Phone: 0704-573 353
Homepage:Saltsjöns Mäklartjänst


Presentation: Saltsjöns Mäklartjänst

KVALITÉ, KUNSKAP & ENGAGEMANG

Saltsjöns Mäklartjänst är det personliga oberoende mäklarföretaget på den "salta" sidan om Stockholm. Här finns inga kompromisser vad gäller kvalité, kunskap och engagemang, då detta är några av de viktigaste grundstenarna i en komplett mäklartjänst. Detta för att uppnå det som är en av mäklarens viktigaste uppgifter gentemot säljare & köpare - att föra samman köpare och säljare och trygga bådas intresse för en framgångsrik bostadsaffär.

Då en helt oberoende mäklare är det bästa valet för både köpare och säljare, har företaget ej låtit sig anslutas till bankernas eller mäklarkedjornas franchise koncept. Istället satsas på ett starkt engagemang för varje förmedlingsuppdrag i kombination med breda kunskaper och erfarenheter inom adekvata områden såsom juridik,ekonomi och byggnadsteknik. Ansvar är personligt - varför den enskilda personen är kapitalet i varje tjänsteföretag - oavsett under vilket företagsnamn personen agerar!

För alla parters bästa är det alltid EN mäklare som står som ansvarig för hela affärens genomförande, vilket betyder att säljare, köpare och spekulanter möts av en och samma mäklare från affärens början till slut och erhåller därmed alltid en personlig och unik affärsrelation. Självklart kan ansvarig mäklare agera tillsammans med visningsvärd vid allmänna visningar om behov/önskemål om detta föreligger, dock alltid med fortsatt ansvar och personligt engagemang hos mäklaren.

Givetvis är ansvarig fastighetsmäklare ledamot av Mäklarsamfundet och följer dess etiska regler gällande god mäklarsed. Inom Mäklarsafundet sker löpande fortbildning.

FRÅN INNERSTADEN & ÖSTERUT

För det mesta jobbar man bäst i områden som man känner väl till och känner en attraktion till. Det är därför som Saltsjöns Mäklartjänst valt att rikta sig mot Stockholms "salta" sida, dvs. områden från Innerstaden och österut. Detta hindrar dock inte en som oberoende fastighetsmäklare att emellanåt även genomföra framgångsrika förmedlingar i andra områden - ex. genom följdaffärer och rekommendationer