Realtor > Skåne > Trelleborg > Badelt, Mäklarfirman

Badelt, Mäklarfirman - realtor in Trelleborg


logo

Company:Badelt, Mäklarfirman
Address: Bryggaregatan 11 E
  23166
  TRELLEBORG
Phone: 0410-18272
Homepage:Badelt, Mäklarfirman


Presentation: Badelt, Mäklarfirman

Välkommen till Mäklarfirman Badelt

- lokala kvalitetsmäklare -

Malmö - Svedala - Vellinge - Staffanstorp - Lund -Trelleborg

Vi är en väletablerad mäklarfirma med lokala kontor och ett stort kontaktnät i Öresundsregionen. Med den goda lokalkännedom och kraft vi besitter är vi väl rustade för att genomföra förmedlingar till full belåtenhet. Vår metodik är noga genomtänkt och beprövad och med över tjugo års erfarenhet kan vi garantera en mäklartjänst av hög kvalitet.

Bland våra kunder märks främst privatpersoner. Men även advokatkontor, banker, bostadsrättsföreningar, landsting och fastighetsbolag vänder sig till oss. Vi har stor vana av utländska köpare, inte minst från Danmark, där våra goda språkkunskaper kommer väl till pass.

Samtliga fastighetsmäklare hos Mäklarfirman Badelt är ansvarstagande och engagerade, men kanske framförallt, välutbildade inom civil-, fastighets- och skatterätt, ekonomi samt byggnads- och värderingsteknik.

Vår målsättning är att verka som lokala kvalitetsmäklare och stå till tjänst med god service. Vi värnar om och är stolta över vårt varumärke.

Vänd dig med förtroende till oss!