Realtor - Skåne > Trelleborg

Badelt, Mäklarfirman - Realtor TRELLEBORGlogo

Company:Badelt, Mäklarfirman
Street: Bryggaregatan 11 E
Postal code: 23166
City: TRELLEBORG
Phone: 0410-18272
Web page:Badelt, Mäklarfirman


Presentation: Badelt, Mäklarfirman

Välkommen till Mäklarfirman Badelt

- lokala kvalitetsmäklare -

Malmö - Svedala - Vellinge - Staffanstorp - Lund -Trelleborg

Vi är en väletablerad mäklarfirma med lokala kontor och ett stort kontaktnät i Öresundsregionen. Med den goda lokalkännedom och kraft vi besitter är vi väl rustade för att genomföra förmedlingar till full belåtenhet. Vår metodik är noga genomtänkt och beprövad och med över tjugo års erfarenhet kan vi garantera en mäklartjänst av hög kvalitet.

Bland våra kunder märks främst privatpersoner. Men även advokatkontor, banker, bostadsrättsföreningar, landsting och fastighetsbolag vänder sig till oss. Vi har stor vana av utländska köpare, inte minst från Danmark, där våra goda språkkunskaper kommer väl till pass.

Samtliga fastighetsmäklare hos Mäklarfirman Badelt är ansvarstagande och engagerade, men kanske framförallt, välutbildade inom civil-, fastighets- och skatterätt, ekonomi samt byggnads- och värderingsteknik.

Vår målsättning är att verka som lokala kvalitetsmäklare och stå till tjänst med god service. Vi värnar om och är stolta över vårt varumärke.

Vänd dig med förtroende till oss!

Professional help choosing realtor - Trelleborg

The service is free of charge

1. Register your home
-You only need to register a few short facts

2. Wait for an offer
-Realtors will present prices and whats included.

3. Compare and select
-Choose a couple of realtors to meet in person.


Start here >>