Realtor > Skåne > Malmö > Enjoy Living

Enjoy Living - realtor in Malmö


logo

Company:Enjoy Living
Address: Nobelvägen 4
  214 29
  MALMÖ
Phone:040-19 38 40
Homepage:Enjoy Living


Presentation: Enjoy Living

ÖRESUNDSREGIONEN

En attraktiv region

Köpenhamn och Malmö ligger centralt i Öresundsregionen och är sammanbundna av Øresundsbron. Städerna har tillsammans cirka 1,8 miljoner invånare. Detta gör Köpenhamn-Malmö till Skandinaviens största sammanhängande stadsområde. I och med att Øresundsbron byggdes skapades nya samarbetsmöjligheter mellan företag och en gemensam arbetsmarknad i Köpenhamn och Malmö.

2006 ville fler danskar än någonsin tidigare ha en bostad i Skåne. Man flyttar till Skåne för att få mer utrymme i privatekonomin och möjlighet till en bättre bostad.

Det är i första hand de lägre bostadspriserna, men även lägre bilpriser och lägre sammantagna levnadsomkostnader som gör det ekonomiskt fördelaktigt att flytta till Sverige. Huvuddelen av danskarna flyttar till sydvästra Skåne p.g.a pendlingsmöjligheterna till arbetet i Danmark.