Realtor - Skåne > Lund

Cronholm Gårdar - Realtor GENARPlogo

Company:Cronholm Gårdar
Street: Assartorp
Postal code: 247 99
City: GENARP
Phone:040 44 13 50
Web page:Cronholm Gårdar


Presentation: Cronholm Gårdar

Välkommen till Cronholm Gårdar

Cronholm Gårdar är specialiserat på förmedling av jord- och skogsbruksfastigheter samt rådgivning av agrar och ekonomisk karaktär och har södra och mellersta Sverige som arbetsfält.

Våra medarbetare representeras av yrkesgrupper som lantmästare, agronom, ekonom och fastighetsmäklare och har samtliga den praktiska och teoretiska erfarenhet av jord- och skogsbruk vilket ger en hög kompetensnivå i vår yrkesutövning.

Cronholm Gårdar ingår i Mäklarefirman A. Cronholm AB, grundad 1918, vilket borgar för yrkeskunnighet, förtroende och ett unikt kontaktnät.

Professional help choosing realtor - Lund

The service is free of charge

1. Register your home
-You only need to register a few short facts

2. Wait for an offer
-Realtors will present prices and whats included.

3. Compare and select
-Choose a couple of realtors to meet in person.


Start here >>