Realtor > Skåne > Kristianstad > Mäklarhuset i Kristianstad AB

Mäklarhuset i Kristianstad AB - realtor in Kristianstad


logo

Company:Mäklarhuset i Kristianstad AB
Address: Södergatan 6
  29153
  KRISTIANSTAD
Phone: 044-102510
Homepage:Mäklarhuset i Kristianstad AB


Presentation: Mäklarhuset i Kristianstad AB

Varför skall Du välja oss?

När du väljer mäklare att samarbeta med så skall du vara noggrann. Det är många överväganden du har att göra innan du kan göra ditt val. Det enklaste vore kanske att bara se till arvodet, men eftersom arvodena mellan de etablerade mäklarna knappast skiljer sig så mycket åt, måste du veta vad du får för det arvode du betalar.

När du lämnar din bostad till försäljning genom Mäklarhuset så får du följande:

Stor erfarenhet

Mäklarhuset i Kristianstad AB, eller i dagligt tal Mäklarhuset, är det äldsta mäklarföretaget i Kristianstad. Det startade redan 1967 under annat namn. För närvarande är vi två anställda med 25 års samlad erfarenhet och vi har en gedigen lokalkännedom. Vi fungerar även som rådgivare åt mäklarkolleger i Kristianstad med omnejd.

Våra breda kunskaper

Vi är utbildade i fastighetsrätt och -förmedling, byggnads- och värderingsteknik, skatterätt, ekonomi, moral, etik och säljteknik samt marknadsföring. Dessutom är vi det enda företaget i nordöstra Skåne med Högre Mäklarexamen (HMX), en tvåårig påbyggnad utöver den grundläggande mäklarexamen.

Allsidig förmedling

Vi förmedlar villor, par-, rad- och kedjehus, fritidshus och torp, bostadsrätter, tomter, avstyckade gårdar och arrenden samt jord- och skogsbruk. Även företag, lokaler, uthyrning, industri- och hyresfastigheter ingår bland uppdragen.