Realtor - Skåne > Hässleholm

Egendomsmäklarna - Realtor HÄSSLEHOLMlogo

Company:Egendomsmäklarna
Street: Industrigatan 14
Postal code: 28143
City: HÄSSLEHOLM
Phone: 0451-82400
Web page:Egendomsmäklarna


Presentation: Egendomsmäklarna

Mäklarna som med stor skärpa följer marknadsutvecklingen.

Åkermarken behåller sitt värde och påverkas inte av konjunktursvängar på samma sätt som hus.

Skogspriserna står sig stabila och ses som långsiktiga värden

Vi har många spekulanter som vill placera kapital i egendomar samt jord och skog

Egendomsmäklarna är alltid uppdaterade på frågor rörande försäljningar av egendomar samt jord och skog.

Skall Du sälja nu eller senare så är Du alltid välkommen att konsultera oss för fri rådgivning

Egendomsmäklarna säljer allt från kulturegendomar till rationella lantbruk

Professional help choosing realtor - Hässleholm

The service is free of charge

1. Register your home
-You only need to register a few short facts

2. Wait for an offer
-Realtors will present prices and whats included.

3. Compare and select
-Choose a couple of realtors to meet in person.


Start here >>