Realtor > Skåne > Hässleholm > Egendomsmäklarna

Egendomsmäklarna - realtor in Hässleholm


logo

Company:Egendomsmäklarna
Address: Industrigatan 14
  28143
  HÄSSLEHOLM
Phone: 0451-82400
Homepage:Egendomsmäklarna


Presentation: Egendomsmäklarna

Mäklarna som med stor skärpa följer marknadsutvecklingen.

Åkermarken behåller sitt värde och påverkas inte av konjunktursvängar på samma sätt som hus.

Skogspriserna står sig stabila och ses som långsiktiga värden

Vi har många spekulanter som vill placera kapital i egendomar samt jord och skog

Egendomsmäklarna är alltid uppdaterade på frågor rörande försäljningar av egendomar samt jord och skog.

Skall Du sälja nu eller senare så är Du alltid välkommen att konsultera oss för fri rådgivning

Egendomsmäklarna säljer allt från kulturegendomar till rationella lantbruk