Realtor - Skåne > Bjuv

Billesholmsmäklaren Allan Gustavsson i Bjuv - Realtor BJUVlogo

Company:Billesholmsmäklaren Allan Gustavsson i Bjuv
Street: Björnbärsg 23
Postal code: 26737
City: BJUV
Phone: 042-81020
Web page:Billesholmsmäklaren Allan Gustavsson i Bjuv


Presentation: Billesholmsmäklaren Allan Gustavsson i Bjuv

Det finns många skäl till att en fastighet behöver säljas,

det vanligaste orsaken kan vara ex.

Huset är för stort eller för litet.

Barnen har flyttat och föräldrarna flyttar efter.

Man flyttar "hem" eller bort vid pensionering.

Arbetsbyte, / separation, / gåva

Det händer ibland att man är oense om en fastighet som man äger gemensamt skall säljas eller lösas mellan parterna.

Vi hjälper till med att klargöra begreppen så att det blir så rätt som möjligt.

Dödsfall,

Det kan vara lämpligt att vi träffar dödsbodelägarna redan vid bouppteckningen. Då kan vi informera alla på en gång och kanske ha en köpare klar när bouppteckningen är registrerad hos Lokala skattemyndigheten.

Du har väl redan ordnat med testamente för egen del om inte den vanliga arvsordningen skall gälla.

Fråga gärna om Du är osäker.

Vi hjälper även till med interna äganderättsövergångar.

ex. föräldrar byter hus med barnen.

På senare tid har prisutvecklingen och därmed taxeringsvärdena i större orter gjort

att det är en fördel i att flytta till mindre orter med en lägre prisnivå.

På det viset utnyttjar man möjligheten att kapitalisera övervärdet på sitt gamla boende och kan använda pengarna till,

investeringar, förtida pensionering eller som "pensionstillskott"

Det finns många som "tycker om fastighetsskatten" men det är troligen den enda skatt som få lyckats smita ifrån.

Den årliga skatten på fastigheter heter från och med 2008 fastighetsavgift och indexjusteras varje år.

Oberoende av skäl till en fastighetsaffär är vi den rätte att ta hand om förmedlingen.

Professional help choosing realtor - Bjuv

The service is free of charge

1. Register your home
-You only need to register a few short facts

2. Wait for an offer
-Realtors will present prices and whats included.

3. Compare and select
-Choose a couple of realtors to meet in person.


Start here >>