Realtor - Kronoberg > Växjö

Swedbank Kommersiella fastigheter AB - Realtor Växjölogo

Company:Swedbank Kommersiella fastigheter AB
Street: Storgatan 20
Postal code: Box 459
City: Växjö
Phone:076-885 85 70
Web page:Swedbank Kommersiella fastigheter AB


Presentation: Swedbank Kommersiella fastigheter AB

Vår affärsidé är att via ett antal lokala fastighetsmäklare kunna erbjuda fastighetsägare hjälp att köpa eller sälja kommersiella fastigheter. Genom en stark lokal förankring kan vi de olika lokala marknaderna samtidigt som vi hittar rätt köpare genom det nationella kontaktnätet. Varje år säljer vi ca 100 kommersiella fastigheter eller fastighetsbestånd till ett värde av ca 1 miljard kronor.

Swedbank Kommersiella fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB. Verksamheten drivs under bankens varumärke i ett franchisekoncept.

Professional help choosing realtor - Växjö

The service is free of charge

1. Register your home
-You only need to register a few short facts

2. Wait for an offer
-Realtors will present prices and whats included.

3. Compare and select
-Choose a couple of realtors to meet in person.


Start here >>