Realtor - Kronoberg > Växjö

Peab Sverige AB - Realtor VÄXJÖlogo

Company:Peab Sverige AB
Street: Illervägen 2
Postal code: 35245
City: VÄXJÖ
Phone: 0470-37750
Web page:Peab Sverige AB


Presentation: Peab Sverige AB

Peab bygger alla typer av bostäder såsom flerfamiljshus i bostadsrätts-, äganderätts- och hyresrättsform. Vi har även en viss produktion av småhus.

Peabs kompetens ligger i att förstå hur och var människor vill leva och bo. Vår styrka är också att vi kontrollerar och kan hela processen - från markförvärv och utveckling till produktion och förvaltning. Som kund behöver du på så vis bara en kontakt - Peab.

I alla våra bostäder använder vi bra material och beprövade metoder. Att vi tar hänsyn till miljö- och energiaspekter i uppförandet av framtidens bostäder ser vi som en självklarhet.

Vi utvecklar också kontinuerligt nya kostnadseffektiva koncept för boende som alla utgår från vårt eget industriella byggsystem. Fördelarna med konceptbostäderna är de bidrar till lägre produktionskostnader och driftskostnader. Dessutom kan byggtiden i många fall kraftigt förkortas samtidigt som kvalitet och trygghet är intakt.

Professional help choosing realtor - Växjö

The service is free of charge

1. Register your home
-You only need to register a few short facts

2. Wait for an offer
-Realtors will present prices and whats included.

3. Compare and select
-Choose a couple of realtors to meet in person.


Start here >>