Realtor - Jönköping > Värnamo

Bäckaskogs Fastighetsbyrå - Realtor VÄRNAMOlogo

Company:Bäckaskogs Fastighetsbyrå
Street: Bäckaskogs Gård
Postal code: 33193
City: VÄRNAMO
Phone: 0370-16509
Web page:Bäckaskogs Fastighetsbyrå


Presentation: Bäckaskogs Fastighetsbyrå

Om byrån

Gården Bäckaskog ligger 3km från Värnamo centrum, där Bäckaskogs Fastighetsbyrå finns med kontor i ena flygelbyggnaden.

Byrån har nu verkat i tolv år, med stadigt ökande omfattning.

Vi ägnar oss åt alla typer av objekt, både i tätorter och på landsbygden. Hittills har vi förmedlat allt från bostadsrätter, villor och obebyggda tomter till torp, lantgårdar och större skogsgårdar.

Vi har lantbruks- och skogsutbildning, vilket i kombination med naturnära fritidsintressen ger det rätta perspektivet för att med engagemang marknadsföra även de objekt som finns på landsbygden.

Professional help choosing realtor - Värnamo

The service is free of charge

1. Register your home
-You only need to register a few short facts

2. Wait for an offer
-Realtors will present prices and whats included.

3. Compare and select
-Choose a couple of realtors to meet in person.


Start here >>