Realtor - Jämtland > Berg

Bostada - Realtor Lidköpinglogo

Company:Bostada
Street: Fabriksgatan 4
Postal code: 531 30
City: Lidköping
Phone:079-3496585
Web page:Bostada


Presentation: Bostada

Vi ka¨nde att det a¨r fo¨r mycket hemlighetsmakeri runt bostadsaffa¨rerna pa° traditionella ma¨klarfo¨retag. Hos oss fa°r kunden se allt o¨ppet och a¨rligt. Bostadas na¨tverk av ma¨klare besta°r av va¨letablerade ma¨klare som nu va¨ljer ett modernt och mer personligt? sa¨tt att go¨ra framga°ngsrika bostadsfo¨rsa¨ljningar.

Pa° va°r hemsida kan du se exakt vad fo¨rsa¨ljningen kommer att kosta och vad som ingår, sja¨lv besta¨mma vilka tilla¨ggstja¨nster du vill ha och va¨lja den ma¨klare du vill ska genomfo¨ra affa¨ren.

Underso¨kningar som nyligen gjorts visar att allt fler kunder vill go¨ra hela bostadsaffa¨ren digitalt, men man vill a¨nda° ha kvar den fysiska och personliga ma¨klaren.

Professional help choosing realtor - Berg

The service is free of charge

1. Register your home
-You only need to register a few short facts

2. Wait for an offer
-Realtors will present prices and whats included.

3. Compare and select
-Choose a couple of realtors to meet in person.


Start here >>