Realtor - Gotland > Gotland

Visbymäklarna - Realtor VISBYlogo

Company:Visbymäklarna
Street: Östervag 15
Postal code: 621 45
City: VISBY
Phone:0498-20 88 90
Web page:Visbymäklarna


Presentation: Visbymäklarna

Vi är det engagerade gotländska mäklarföretaget som sätter människan i fokus. Vi gjorde valet att bli helt fristående för att på så sätt kunna anpassa oss än mer efter våra kunders önskemål. Helt enkelt komma närmare kunden och på det sättet ytterligare höja kvalitén i vår mäklartjänst. Med andra ord förädla det arbetssätt som varit vårt de senaste 10 åren.

Ett arbetssätt som har visat sig vara mycket uppskattat av såväl köpare som säljare och spekulanter, vilket vi är väldigt stolta över. Gemensamt för oss alla på visbymäklarna är vår bakgrund inom idrotten. Den erfarenheten hjälper oss dagligen i att sätta upp gemensamma mål och givetvis i att uppnå dem. Vi utför vårt arbete med glädje, entusiasm och stolthet. Vårt arbete kännetecknas av en för alla och alla för en. Detta har gjort att vi är ett sammansvetsat team som sätter en ära i att få vara delaktiga när människor förändrar sina liv. En förändring som väldigt ofta innebär en av livets största affärer.

Vår absoluta målsättning som mäklarföretag är att aldrig åta oss fler uppdrag än vad vi med högsta kvalitet kan genomföra. Hellre färre affärer med nöjda kunder än att göra avkall på kvaliten i mäklartjänsten. Det innebär att vi sätter en heder i att hålla vad vi lovar. Vi har för länge sedan insett att kommunikation och delaktighet ger det bästa resultatet. Vi vill vara det självklara valet för dig som vill ha en kontinuerlig kontakt under köp- och säljprocessen. Allt för att vi tillsammans ska uppnå bästa resultat. Ärlighet, lyhördhet, entusiasm, diskretion och serviceanda.

Gör ett aktivt val du också och välj visbymäklarna. Vi tål att jämföras.

Professional help choosing realtor - Gotland

The service is free of charge

1. Register your home
-You only need to register a few short facts

2. Wait for an offer
-Realtors will present prices and whats included.

3. Compare and select
-Choose a couple of realtors to meet in person.


Start here >>